Velkommen til PeterRod.dk
Seneste nyhed
Profleksion - et nyt begreb opstår
Kære Læser
Jeg ser individets værentilstand som en helhed, hvor hjerne og krop ses i en kollaboration med omverden. Det er en del af mit filosofiske projekt at få skruet hoved på kroppen igen - eller rettet sagt få koppens tænkning sat sammen med hjernen, således vi fænomenologisk opfatter mennesket som en helhed.
Læs mine teser om hvorfor den 'flydende modernitet', globaliseringen fordrer profleksion som erkendelse forståelse. Se præamblen 'Profleksion' under fanen artikler

God læselyst og på forhånd tak for kommentarer
Peter Rod
23/11/2014 09:41
Profleksion - ledelse i mødet med fremtiden
Artikel fra antologien Forskellig ledelse 2014 - Kim Gørtz & Mette Mejlhede (red.) Artiklen handler om Den Blå Planet og deres profleksive udvikling. Læs den her.
23/11/2014 10:14
Se nyhed arkiv
Proflektion og innovative organisationer
Siden 2007 har jeg været optaget af 'profleksion' som et modbegreb til refleksion.
Refleksion er et feedbackkredsløb over den udførte handling. Formålet med refleksion er at kalibrere memorering i forhold til handlingen. Denne kalibrering af vores forforståelse og mulige genkaldelse af erfaringer i fremtidige handlesituationer er refleksionens væsen.

Hvis vi vil være innovative og kreative i vores handlinger, så må vi erstatter denne 're' proces med en 'pro' proces - en profleksion. Første gang jeg googlede begrebet 'profleksion' var i januar 2007. Der var nul referencer til begrebet på danske og internationale søgebaser. Den 4. februar 2007 oprettede jeg et debatforum på Jubii IQ om profleksion - dagen kan betragtes som begrebets fødselsdag. Siden har jeg været optaget af at konstruere begrebet 'profleksion' og det at handle profleksiv.

lederlab.net er en samling af artikler om ledelse af daginstitutioner og skoler. Fx Kompetenceudvikling, Leadership Pipeline, Netværksledelse, Skolereform 2014, Rementoring.